En yrkeskompetensbevis utbildning krävs för att få köra tunga fordon

Man slutar aldrig lära sig saker, och en yrkeskompetensbevis utbildning är en bra investering inför framtiden. Det finns många områden man kan förkovra sig inom, det finns ett brett utbud av utbildningar ute på marknaden. När det gäller den här typen av utbildning är det dessutom nödvändigt för att få arbeta.

Ett yrkeskompetensbevis behövs för dig som ska köra tunga fordon yrkesmässigt. Transportstyrelsen står för handlingen, och själva utbildningen sker på en yrkesskola med befogenhet att undervisa på området. Utbildningen består av både teori och praktik, precis som när det gäller ett vanligt körkort.

Dessa moment är obligatoriska, och om du är under 24 år behöver du lägga dubbelt så många timmar på övningskörning för att få avlägga prov. Allt detta gäller även om du redan har ett vanligt körkort. Förutsättningarna för den här typen av fordon är delvis annorlunda och viss annan kunskap krävs.

En yrkeskompetensbevis utbildning gäller i hela EU

Anledningen till att den här utbildningen finns är att yrkesrollen i fråga kommer med en hel del ansvar. Du ska hantera ett fordon som potentiellt skulle kunna åstadkomma en hel del skada i trafiken, och du kommer att befinna dig många timmar ute på vägarna. För din säkerhet och andras är det viktigt att du vet vad du gör.

En yrkeskompetens utbildning räcker i 5 år. Sedan behöver ditt bevis uppdateras i form av några timmar övningskörning, samt lite uppdatering av teori. Inget teoriprov behöver då avläggas, men närvaron är obligatorisk. Om du har hela Europa som ditt arbetsfält ska du gå utbildningen i det land du arbetar, eller i ditt hemland. EU har gemensamma regler på det här området, då man ofta jobbar över gränserna inom transportyrket.​

BAM utbildning kan rädda liv

Säkerhet och trygghet är sådant som i längden påverkar mycket mer än vad man kan tro att det ska göra. Därför ska man se till att gå de utbildningar som påverkar ens möjligheter att ta hand om säkerheten och tryggheten. Framförallt när det gäller utbildningar inom brandskydd. Att gå en BAM utbildning kan rädda liv och minska risken för bränder. Du kommer att få den kunskapen du behöver för att systematiskt kunna arbeta med att hitta och att åtgärda risker. Både på arbetsplatsen och exempelvis i en butik. Allt handlar trots allt om att minska riskerna och se till att det finns en ordentlig säkerhet.

Du kommer även att ha möjligheten att veta precis vilka risker som kan påverka mer än vad man kan tro. För man ska verkligen inte underskatta möjligheterna som finns när det kommer till att arbeta systematiskt. Man ska aldrig missa att det i längden kan innebära färre risker och även minska risken för att en brand bryter ut. Det är också viktigt att man systematiskt tänker på hur människor på ett säkert sätt ska kunna ta sig ut om det värsta skulle inträffa.

BAM utbildningen gör en stor skillnad

Att få den kunskapen man behöver för att kunna åtgärda eventuella risker kan alltid vara av stort värde. Därför ska man se till att välja att gå en BAM utbildning. För det är något som verkligen kan göra att man har kunskapen man behöver. Där man kan hitta risker och åtgärda dem innan det värsta inträffar. Allt handlar trots allt om att inte underskatta riskerna som finns på en arbetsplats. Därför ska man också se till att inte underskatta hur mycket som trots allt kan undvikas om man bara har rätt kunskap.

Vill du ta truckkort?

Ett truckkort är inte fel att ha inom flera yrken. Om du vill skaffa truckkort kan du göra det via en truckförarutbildning. En sådan hittar du hos Windings. De erbjuder truckkort A+B som ger truckkort med behörighet till de allra flesta truckar. I en utbildning får du inte bara lära dig att köra en truck, utan även andra värdefulla kunskaper som är bra att ha. Truckar förekommer ofta vid arbetsolyckor och därför är det så att Arbetsmiljöverket kräver att alla som kör en sådan ska ha dokumenterade kunskaper. Det är vad du får genom att gå en truckutbildning hos Windings. I deras utbud av utbildningar finns det även annat att lära dig.

Behöver du skaffa truckkort?

Om det är så att du ska köra truck på ditt jobb så måste du ha ett truckkort. Det enda sättet att få det är att gå en truckutbildning. Du måste nämligen även lära dig en den teori utöver att lära dig hantera och köra en truck. Praktiken kan ta olika lång tid, man kör helt enkelt tills att man kan hantera trucken på ett tryggt och säkert sätt. Windings erbjuder en truckkutbildning. Dessutom så har detta företag en hel del andra utbildningar att erbjuda. De har bland annat liftutbildning, traversutbildning, brandfarliga arbeten, första hjälpen och HLR samt mycket mer. Det som Windings erbjuder är olika säkerhetsutbildningar. Det kan vara bra att gå en eller flera av dem, beroende på vad det är du jobbar med och vad du har för yrke. Om du vill veta mer om deras utbildningar, läs mer om dem på deras hemsida.